มทร.ธัญบุรี จัดโครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จ

Road map to Young Executive หรือ ที่รู้จักในชื่อRYE โครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จ โครงการดีๆ ของนักศึกษา ส่งต่อความรู้สู่น้องรุ่นต่อรุ่น สืบต่อกันมากว่า ๑๒ ปี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่ดี ซึ่งสืบต่อกันมา นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการจะสอบติดจำนวนมาก โดยได้รับผลตอบรับจากนักเรียนที่สนใจเข้ามาติวเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นโครงการติวฟรี ต้องขอชมนักศึกษารุ่นพี่ นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ (อาจารย์พี่เบส) และนักศึกษารุ่นพี่ ทุกๆ คนที่ทุ่มเทผลักดันให้มีโครงการดังกล่าว กว่า ๑๒ ปี ที่สืบทอดกันมา และนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันที่ได้เสียสละเวลา ในการเข้ามาเป็นรุ่นพี่ที่คอยติวให้กันน้องๆ ถือว่าเป็นอีก 1 โครงการที่ควรได้รับการยกย่องในการทำกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ยินดีที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ และขยายผลให้มากขึ้นในปีต่อไป

“เบส” นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ผู้ก่อตั้งโครงการ RYE ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า โครงการ RYE ก่อตั้งมา ๑๒ ปี แล้ว โดยในช่วง ๖ ปี แรก เป็นการติวในสาขาวิชา สถานที่ใช่ในการติว คือ ใต้อาคารเรียน แต่เมื่อโครงการดังกล่าวมีการบอกต่อ บวกกับความสำเร็จที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการสามารถสอบติดในระดับมหาวิทยาลัยฯ จึงมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยในปีนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าโครงการจากทั่วประเทศและคัดเลือกเหลือเพียง ๒๖๐ คน กิจกรรมคือการติวทั้งหมด ๗ วิชา ได้แก่วิชา คณิตศาสตร์, เคมี,ฟิสิกส์, ไทย, สังคม ,ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ สำหรับโครงการนี้ ต้องการให้โอกาสนักเรียนที่ไม่มีโอกาสได้ติวตามติวเตอร์ต่างๆ ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบ และที่สำคัญฝึกจิตสาธารณะของรุ่นพี่ ในการช่วยเหลือสังคม

“ติ” นายสันติ ทองเกิด นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประธานโครงการ เล่าว่า เมื่อปีที่แล้ว มีโอกาสได้เข้ารับการติว ซึ่งรุ่นพี่มอบความรู้ให้มากมาย และในวันนี้กลับมาเป็นอาสาในโครงการนี้ สำหรับโครงการนี้เปิดรับสมัครนักเรียนผ่านทาง facebook โดยมีเกณฑ์คัดเลือกจากนักเรียนที่สนใจโครงการ เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ที่สำคัญรับนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ มีใจเสียสละ ทั้งสายสามัญ และอาชีวะจากทั่วประเทศที่มาร่วมโครงการ โดยใช้เวลาในการติวทั้งหมด ๑๔ วัน “อยากให้น้องๆ ที่มาติว สอบเข้าเรียนที่ มทร.ธัญบุรีได้” เมื่อเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆ แล้ว ทำให้มีกำลังใจในการติวน้องๆ ในส่วนของติวจะมีอาจารย์พี่เบส ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมาช่วย และเพื่อนๆ ของอาจารย์ซึ่งมาช่วยกันติว ในส่วนของตนเอง ช่วยอธิบายในส่วนของโจทย์คณิตศาสตร์ที่น้องๆ ไม่เข้าใจ

“หน่อง” นายชุมพร ขันโท นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ-การผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ได้รับโอกาสในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ โดยมีโอกาสรับผิดชอบติวน้องๆ ในวิชาเขียนแบบพื้นฐาน เป็นวิชาที่ถนัดมาก เพราะว่าได้รับการสอนมาตั้งแต่ชั้น ปวช., ปวส. จนกระทั่งมาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่ง เติมเต็มความรู้ให้กับน้องๆ ที่จะสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ “ยิ่งให้เท่าไหร่ เรายิ่งได้” ครั้งแรกที่ได้ติวน้องๆ เยอะขนาดนี้ “ได้รับความสุข ได้รับมิตรภาพ เป็นการฝึกฝนตัวเอง แลกเปลี่ยนความรู้ และที่สำคัญใช้เวลาให้เป็นประโยชน์”

“เกศ” นางสาวเกศกนก โพธิพฤกษ์ นักศึกษาชั้น ปวส.๒ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี จ.พระนครศรีอยุธยา เล่าว่า เนื่องจากได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ รู้สึกประทับใจโครงการนี้มาก ทั้งรุ่นพี่ที่เคยดูแล อาจารย์พี่เบส ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่มีความเสียสละมาก ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน เป็นเด็กที่บ้านไม่มีฐานะ ไม่มีโอกาสเข้าติวตามโครงการต่างๆ เมื่อตนเองได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการนี้ รู้สึกว่าอบอุ่น ถึงแม้ว่าจะสอบเข้าที่ มทร.ธัญบุรีไม่ได้ แต่จะกลับมาช่วยโครงการนี้เสมอ ซึ่งในปีนี้มีหน้าที่ในการดูแลในเรื่องของฝ่ายสวัสดิการของน้องๆ “สัญญาว่าจะเข้ามาช่วยโครงการนี้ ต่อยอดความรู้ที่ตนเองได้รับมา ถ่ายทอดให้รุ่นน้องต่อๆ ไป”

“น๊อต” นายจิรภัทร ธรรมศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนธัญบุรี เล่าว่า อยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่เคยติวที่ไหนมาก่อน รู้ว่าโครงการนี้มาจาก facebook เป็นโครงการติวฟรี จึงสนใจสมัครโครงการนี้ อยากจะสอบเข้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๑๔ วันที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ มีเทคนิคในการสอบที่สามารถนำไปใช้ได้ กังวลวิชาคณิตศาสตร์ แต่เมื่อทราบเทคนิคที่รุ่นพี่สอน ลดความกัลวลไปได้เยอะ ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆ ที่สืบทอดกันมา ให้โอกาสนักเรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยฯ

“น้ำฝน” นางสาวธาราภา นาควิบูลย์ นักเรียนชั้น ปวช.๓ โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจ เล่าว่า อยากสอบเข้าการจัดการ ที่ มทร.ธัญบุรี เพราะว่า มีญาติๆ แนะนำให้มาศึกษาต่อที่นี่ รู้สึกกังวลไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย เนื่องจากเรียนทางสายอาชีพมา ตลอดโครงการได้เทคนิคการจำ เทคนิคการทำโจทย์ อ่านในหนังสือไม่เข้าใจ แต่เมื่อมาติวทำให้เข้าใจ รุ่นพี่ติวสนุกไม่เครียด เป็นกันเอง และมีเพื่อนต่างจากโรงเรียนมาติวด้วย ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน “มั่นใจมากขึ้นและไม่กังวลที่จะสอบ”

Road map to Young Executive โครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จ เวลาของรุ่นพี่ที่เสียสละเวลา ๑๔ วัน จำนวน ๒๐ ชีวิต ซึ่งใช้เวลาหลังสอบเสร็จมาทำหน้าที่ติวเตอร์ และจัดกิจกรรมค่ายรวมทั้งมาถ่ายทอดความรู้ มาช่วยน้องๆ สร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ ก่อนลงสนามสอบจริง อีกหนึ่งโครงการที่ดีๆ ที่ นศ.มทร.ธัญบุรีทำเพื่อสังคม

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

02-549-4994