คอลัมน์ เส้นทางสร้างคน

ช่วงนี้น้องๆ เด็กๆ กำลังคร่ำเคร่งกับการสอบ หาที่เรียน ใครที่ยังหาที่เรียนไม่ได้ มทร.ธัญบุรี เปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ใหม่เอี่ยมอ่อง สมัครทางออนไลน์ www.info.rmutt.ac.th