คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีแจก500ทุน

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ที่กองทุน กยศ.ถูกตัดงบประมาณ 6.7 พันล้านบาท มทร.ธัญบุรี ได้แก้ปัญหาโดยจัดหาทุนให้นักศึกษาที่เดือดร้อน ทุนละ 10,000 บาท 300 ทุน จากภาคเอกชน และทุนเดิมที่มีอยู่ รวม 500 ทุน แบ่งเป็น โครงการตักบาตรทุนการศึกษา กองทุนส่งเสริมนักศึกษา ทุนเพชรบัวสวรรค์ ทุนส่งเสริมนักกีฬา ฯลฯ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานพิเศษ