คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีแจก500ทุน

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ที่กองทุน กยศ.ถูกตัดงบประมาณ 6.7 พันล้านบาท มทร.ธัญบุรี ได้แก้ปัญหาโดยจัดหาทุนให้นักศึกษาที่เดือดร้อน ทุนละ 10,000 บาท 300 ทุน จากภาคเอกชน และทุนเดิมที่มีอยู่ รวม 500 ทุน แบ่งเป็น โครงการตักบาตรทุนการศึกษา กองทุนส่งเสริมนักศึกษา ทุนเพชรบัวสวรรค์ ทุนส่งเสริมนักกีฬา ฯลฯ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานพิเศษ

แสดงความคิดเห็น