ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมวัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือโครงการผลิตและจำหน่ายตำราเรียน กับบริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมมังคลอุบล