มทร.ธัญบุรี ปรับเงินเดือนให้ลูกจ้าง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปรับขึ้นเงินเดือนให้กับผู้สำเร็จปริญญาตรี เป็น 15,000 บาท ตั้งแต่ปี 2555 โดยในส่วนของข้าราชการเป็นการใช้งบประมาณของรัฐ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวให้มีการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 ซึ่งที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยได้ใช้วิธีการให้เพิ่มค่าครองชีพรายเดือนเป็นการทดแทน แต่ล่าสุดมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทุกระดับวุฒิการศึกษา เช่น วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) 15,800 บาท วุฒิปริญญาตรี (ที่มีใบประกอบวิชาชีพ) 17,090 บาท วุฒิปริญญาโท 17,500 และวุฒิปริญญาเอก 21,000 บาท ซึ่งการปรับเพิ่มเงินเดือนในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาทต่อปี จากเดิมที่ใช้จ่ายเงินเดือนประมาณ 30 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาทต่อปี

“การปรับเงินเดือนในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน โดยเพิ่ม สมรรถนะในการทำงานควบคู่ไปด้วย มีการจัดการฝึกอบรมให้กับลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นสายธุรการ บัญชี เลขานุการ โดยใช้หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเงินเดือนที่ได้รับ และการฝึกอบรมนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาตนเองไปเป็นอาจารย์สายผู้สอน ส่วนลูกจ้างชั่วคราวก็สามารถพัฒนาตนเองไปเป็นพนักงานสายสนับสนุนได้เช่นกัน โดยมหาวิทยาลัยจะมีการเปิดสอบบรรจุเป็นประจำอยู่แล้ว” อธิการบดี มทร.กล่าว

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า กลไกของการยกระดับเงินเดือน ควรสอดคล้องกับสมรรถนะของงาน ซึ่งเห็นว่าการที่รัฐปรับขึ้นเงินเดือนเท่ากันที่ 15,000 บาท ควรลงลึกไปที่เรื่องนี้เป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นฐานในการเพิ่มเงินเดือน และในบางตำแหน่งอาจมีเงินเดือนที่มากกว่านี้ได้ ตนอยากเห็นการยกระดับเงินเดือน ควรยกตามขีดความสามารถ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาเป็นพื้นฐาน ไม่ใช่การยกแบบองค์รวม ซึ่งจุดนี้จะสอดคล้องกับการศึกษาต่อของประเทศ และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าเรียนต่อในสาขาวิชาชีพที่มีเงินเดือนค่อนข้างดี หากรัฐสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้จะส่งผลดีต่อทั้งระบบการศึกษาและการ