คอลัมน์ ย่อยข่าวกทม.: กทม.ผุด”บางกอกแบรนด์”ภายในปีนี้

นายธราพงศ์ คำวอน นักพัฒนาชำนาญการพิเศษสำนักพัฒนาสังคม กล่าวว่าใน กทม.มีผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลายรูปแบบทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ของประดับตกแต่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของบางชุมชนแต่ผลิตภัณฑ์ชุมชนมักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ทันสมัยไม่สวยงาม จึงทำให้เกิดปัญหาการระบายสินค้าไม่ได้ กทม.จึงเข้าไปให้คำแนะนำและปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามทันสมัย และช่วยในการหาช่องทางการจัดจำหน่าย โดยจะมีการจัดมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 เขต มีกลุ่มผลิตภัณฑ์กว่า 500 ผลิตภัณฑ์ ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-4 พ.ค. 57 นี้ รวมทั้งเตรียมการจัดตั้งบางกอกแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนของ กทม.ขณะนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีในการตั้งเกณฑ์และคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสามารถคัดเลือกผลิตภัณฑ์ได้ในกลางปี 57 นี้.