ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 อีสานเกมส์