คอลัมน์ ทั่วทิศเมืองไทย : โครงการอบรมพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการ (SME)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตลาดกระบัง จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการ (SME) เพื่อเสริมศักยภาพรับ AEC วันที่ 18-19 มีนาคมนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง โดยผู้ผ่านการอบรมสองวันจะได้รับใบประกาศจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจสมัครได้ที่อีเมล yui3308118@hotmail.com คุณยุ้ยฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตลาดกระบัง

แสดงความคิดเห็น