ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการทำดอกไม้สดอบแห้ง

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีดอกไม้สวยงามหลากหลายชนิดที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น แต่เมื่อมีการตัดดอกไม้ออกมาจากต้นได้ไม่นานกลีบดอกจะเหี่ยว ไม่สวยงาม และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสวยงามของดอกไม้ให้คงความสวยงามได้นานที่สุดและยังคงความสวยงามตามธรรมชาติไว้ได้มาที่สุด ด้วยการนำดอกไม้สดมาอบแห้งโดยการใช้เทคนิคอบแห้งด้วยซิลิกาทราย และซิลิกาเจล แล้วนำดอกไม้ที่แห้งแล้วไปจัดลงในโถแก้วรูปทรงต่างๆ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาดอกไม้ได้นานขึ้นหลายปี ในการอบดอกไม้สามารถอบได้หลายชนิด แต่ที่นิยมมากในการอบเช่น ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้และดอกบัว เป็นต้น ดอกไม้แต่ละชนิดจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวนอก กองกลาง มีความประสงค์ที่จะเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการสร้างรายได้ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 น. -17.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์ (เรือนเพาะชำ) ฝ่ายภูมิทัศน์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย
– หลักการทำดอกไม้สดอบแห้ง
– เทคนิคการปลูกดอกไม้เพื่อผลิตดอก
– ขั้นตอนการอบดอกไม้และวิธีการอบดอกไม้
– ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และดอกบัว
– การบรรจุดอกไม้ในโหลแก้ว

ดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครอบรมการทำดอกไม้สดอบแห้ง

โครงการดอกไม้สดอบแห้ง
25.0 KiB
616 Downloads
Details

ใบสมัครโครงการอบรมการทำดอกไม้สดอบแห้ง
21.1 KiB
506 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น