ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดการออกแบบเว็บไซต์ ภายใต้หัวข้อ “Color of ASEAN”

ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดการออกแบบเว็บไซต์ ภายใต้หัวข้อ “Color of ASEAN” ผู้เข้ารอบจำนวน 8 คน จะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรม Workshop กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดการประกวดเว็บไซต์
– หัวข้อ Color of ASEAN
– ผู้สมัครเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 เว็บไซต์
– ห้ามใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์ เช่น Joomla ,WordPress เป็นต้น

กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 16 พ.ค.2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.hiu.rmutt.ac.th