ประกาศรายชื่อผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 2/2557
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผุ้ทรงคุณวุฒิและกรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 16/2556  ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ได้มีประกาศรับสมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ  ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม 2557 ตามประกาศคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 1/2557 เรื่องการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจำ (การขยายเวลาการรับสมัคร / การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น

บัดนี้การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครงและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป  ดังรายละเอียดไฟล์แนบนี้

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
50.8 KiB
459 Downloads
Details
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
50.8 KiB
459 Downloads
Details