เรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมพิธี ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความยินดีขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมพิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย 2557 ” รดน้ำขอพร อดีตอธิการบดี แขกอาวุโส และอธิการบดีเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็นการแสดงกตเวทีตาจิต ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลด กำหนดการพิธี ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย 2557

กำหนดการพิธี ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย 2557
29.9 KiB
310 Downloads
Details