นศ.โภชนาการอาหาร มทร.ธัญบุรีแบ่งปันข้อมูลโภชนาการอาหาร

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จำนวน 60 คน นำความรู้บริการ แบ่งปัน น้องโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคลธัญบุรี และเพื่อนๆ นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ

“หมี” นายบุญมี สงวนทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ประสานงานโครงการ เล่าว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจาก เป็นหนึ่งในรายวิชาการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ (Nutrition Counseling) เรียนในเรื่องของโภชนาการ ซึ่งเป็นวิชาที่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยทุกวันนี้สุขภาพเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพคงหนีไม่พ้นในเรื่องของอาหาร ดังนั้นเมื่อได้ความรู้ในวิชามา จึงอยากจะนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับน้องๆ และเพื่อน โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 1. การประเมินภาวะโภชนาการของการรับประทานอาหารของเด็ก ร.ร.อนุบาลสาธิตราชมงคลธัญบุรี 2. ให้คำปรึกษาทางโภชนาการผู้ที่สนใจภายในมหาวิทยาลัยฯ ในการประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก การเข้าไปสังเกตในการรับประทานอาหารของเด็ก จากนั้นนำมาหาสาเหตุว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงชอบทาน หรือกระทั่งเด็กคนนี้ทำไมถึงอ้วน บางคนผอม

ส่วน “เมย์” น.ส.สริยา จำปาโพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เล่าว่า โดยกิจกรรมในการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ ประกอบไปด้วย 1. การหาข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่รับข้อมูล น้ำหนัก ส่วนตัว 2. เช็คปริมานน้ำตาล วัดความดัน วัดไขมันตามจุดต่างๆ 3. เมื่อมีข้อมูลดังกล่าว ถึงขั้นการให้คำแนะนำโภชนาการ โดยความรู้ได้มาจากการเรียนในห้องเรียน และการหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ในเรื่องของการถ่ายกาแฟลดความอ้วน ถ้าเลิกกินกาแฟดังกล่าวจะทำให้โยโย่เหมือนการรับประทานยาลดความอ้วน หรือแม้กระทั่งเพื่อนนักศึกษาบางคน มาปรึกษาในเรื่องของ

พฤติกรรม ซึ่งในอนาคตจะต้องออกไปเป็นนักโภชนาการดังนั้น ควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านโภชนาการ

“หนึ่ง” นายจิรยุธร พรหมธารีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เล่าว่า รู้สึกว่าจะอ้วนขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สาเหตุที่น้ำหนักขึ้นมาจากการนอนดึก ดูถ่ายทอดฟุตบอลดึก “ระหว่างที่ดูฟุตบอลมือก็หยิบขนมใส่ปากไปด้วย” โดยเพื่อนที่มาให้คำปรึกษาให้หยุดพฤติกรรม เข้านอนเร็วขึ้น รับประทานอาหารผักผลไม้เยอะๆ “เนื่องจากพฤติกรรมของนักศึกษาทุกวันนี้เปลี่ยนไป พฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมส่งผลเสียต่อสุขภาพ เพิ่งอายุ 20 ปี แต่ว่าร่างกายเหมือนใช้งานมานาน”

“โซดา” น.ส.พรธิดี ผิวสุพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า มีปัญหาในเรื่องของรูปร่างที่ไม่สมส่วน จึงมาขอคำแนะนำ เนื่องจากต้องอ่านหนังสือและทำการบ้านดึก นอนน้อย นอนไม่ถึง 7 ชั่วโมง และไม่มีเวลาในการออกกำลังกาย เพื่อนๆ จึงแนะนำให้ออกกำลังกาย อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย ในการขอคำปรึกษาในวันนี้มีประโยชน์มาก สามารถนำมาใช้ได้จริง กล้าที่จะถามมากกว่า เพราะว่า เป็นวัยเดียวกัน “อยากให้เพื่อนๆ ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพ หมั่นออกกำลังกาย กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ”

ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการแบ่งปันข้อมูลโภชนาการอาหาร ของเพื่อนต่างสาขาวิชา เนื่องจากทุกวันนี้ สารเคมีที่เจือปนมาในอาหาร หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ ที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่