ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Fashion V Together the student Fashion Showcase” ครั้งที่ 3 ณ ลานอนันต์รังสรรค์