ภาพข่าว: ร่วมมือ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับ นิตยา เจริญสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ณ ห้องประชุม มังคลอุบล มทร. ธัญบุรี