คอลัมน์ ชุมทางครู

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง ถึง 28 ก.พ. รับสมัครผ่านเว็บไซต์โดยรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 และ ปวช. ปวส. โทร.0-2549-3613-15 หรือ www.oreg.rmutt.ac.th