“ปากน้ำ” เพิ่มทักษะกลุ่มสินค้าแปรรูปปลาสลิด

ผู้สื่อข่าวรายงานที่ภัตตาคารชมทะะเลง้วนเฮง อ.เมืองสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางเพื่อส่งเสริมให้ได้มาตรฐาน OTOP และส่งเสริมการส่งออก โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ บริการปลาสลิดบางบ้อ สมาชิกสหกรณ์ปลาสลิดและสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด และผู้ประกอบการสินค้า OTOP กว่า 100 คน เข้าอบรม โดยมี ดร.ขนิษฐา กาษจนรังสีนนท์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเป็นวิทยกรในการบรรยายให้ความรู้ ด้านนางสาวศันสนีย์ ทาสม พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่า การฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้และทักษะด้านบริหารจัดการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์การสร้างตราสินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดรูปแบบต่างๆตามความต้องการของตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้รองรับกับการเตรียมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ณ บ้านสีล้ง หมู่ 12 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ ในอนาคตต่อไป.