คอลัมน์ ทางคน ทางข่าว: สร้างเครือข่าย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา “Fashion V Together the Student Fashion Showcase” ครั้งที่ 3 ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี