ประกาศรับคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกาศรับคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน -ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมศึกษามาดำรงตำแหน่งอาจารย์ และบรรรารักษ์  เพื่อมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศรับคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
61.9 KiB
1190 Downloads
Details