ตักบาตรทุนนศ.-แก้ตัดงบฯ

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหากรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ถูกตัดงบประมาณปี’57 จนอาจส่งผลกระทบกับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าว่า เบื้องต้นเตรียมแก้ปัญหา โดยจัดหาทุนให้นักศึกษาที่เดือดร้อน ตั้งเป้าทุนละ 1 หมื่นบาท จากภาคเอกชน จำนวน 300 ทุน และทุนเดิมที่มีอยู่ รวม 500 ทุน รองรับความต้องการนักศึกษา โดยจะทำโครงการตักบาตรทุนการศึกษา ระดมเงินให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท และนำเงินจากกองทุนส่งเสริมนักศึกษาประมาณ 3 ล้านบาท มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาอีกทางหนึ่ง เพราะปีการศึกษาที่ผ่านมาเคยจัดสรรเงินจากกองทุนไปช่วยเหลือนักศึกษาแล้ว 150 ทุน กว่า 1 ล้านบาท รวมถึงยังมีทุนเพชรบัวสวรรค์ ซึ่งเป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร เพิ่มเป็น 25 คนในปี’57 และปีนี้เป็นปีแรกที่มีทุนส่งเสริมนักกีฬา ตนยังสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานพิเศษในมหาวิทยาลัยมีค่าตอบแทนวันละ 300 บาท ซึ่งเชื่อว่ามาตรการต่างๆ จะช่วยเหลือนักศึกษาได้

“ผมตั้งเป้าว่าจะหาทุนให้ได้ 600 ทุน แต่ถ้าหาได้เพียง 500 ทุนก็เชื่อว่าเพียงพอ เพราะที่ผ่านมาใช้เพียง 300 ทุนเท่านั้น ส่วนงบฯ ที่ กยศ.จะจัดสรรให้นั้นเบื้องต้นจะจัดสรรให้กับผู้กู้รายเก่าก่อน” นายประเสริฐ

แสดงความคิดเห็น