เล็งอุ้มเด็กกระทบงบฯ กองทุน กยศ.ถูกหั่น

จากกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ถูกตัดงบประมาณปี 2557 ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงผู้กู้รายเก่าที่กู้ยืมเงินจาก กยศ. จำนวนหนึ่งนั้น รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 สถาบัน กล่าวว่า ที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 สถาบัน ยังไม่ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือกัน โดยอาจจะต้องรอความชัดเจนจากทางรัฐบาลก่อน เข้าใจว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในอนาคตถ้ายังไม่มีอะไรที่ชัดเจนที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 สถาบัน ก็คงจะพูดคุยกันเพื่อหาทางช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป แต่เชื่อว่าทางรัฐบาลน่าจะหาทางออกเรื่องนี้ได้

ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้บ้างแล้ว โดยได้จัดหาทุนให้นักศึกษาที่เดือดร้อนตั้งเป้าจัดหาทุน 300 ทุน ทุนละ 10,000 บาท จากภาคเอกชน และยังมีทุนเดิมที่มีอยู่แล้วอีกประมาณ 200 ทุน รวมแล้ว 500 ทุน โดยแนวทางการจัดหาทุนที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการนั้น จะทำโครงการตักบาตรทุนการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะได้เงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท นอกจากนี้จะนำเงินจากกองทุนส่งเสริมนักศึกษามาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาอีกทาง ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมามีการนำเงินจากกองทุนนี้ไปช่วยเหลือนักศึกษาแล้ว จำนวน 150 ทุน เป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท ทั้งยังมีทุนเพชรบัวสวรรค์ ซึ่งเป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรจากเดิมที่ให้เพียง 11 คน ในปีการศึกษา 2557 จะเพิ่มเป็น 25 คน นอกจากนี้ ตนยังสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยมีค่าตอบแทนให้วันละ 300 บาท จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยด้วย.