มทร.ธัญบุรี รับสมัครนักศึกษาระบบรับตรง 4,184 คน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง จำนวน 4,184 คน โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 28 ก.พ.นี้ ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว 32,000 คน ชำระเงินเรียบร้อยแล้วกว่า 15,000 คน คาดว่าจนกว่าจะถึงวันปิดรับสมัครจะมีผู้สมัครสอบไม่น้อยกว่า 25,000 คน มากกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 2,000 คน ขณะที่มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะรับนักศึกษา จำนวน 7,040 คน ผ่านระบบโควตาซึ่งรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบรับตรง และระบบแอดมิชชั่น สำหรับการรับตรงนั้นจะรับทั้งระดับ ม.6, ปวช. และ ปวส. โดยผู้สำเร็จ ปวส.จะเรียนหลักสูตรเทียบโอนใน 4 คณะ 26 หลักสูตร ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 3 ปี คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ใช้เวลาเรียน 2-2.5 ปี ส่วนคณะศิลปศาสตร์รับ 300 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับ 210 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรรับ 230 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์รับ 1,060 คน คณะบริหารธุรกิจรับ 1,115 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 169 คน คณะศิลปกรรม-ศาสตร์รับ 295 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 490 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 190คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 85 คน และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 40 คน สอบถามข้อมูล โทร.08-1450-6919, 0-2549-3613-15 หรือ www.info.rmutt.ac.th, www.oreg.rmutt.ac.th.