ขอเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 2  ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานในวันที่ 22 มีนาคม 2557

วิธีการจองโต๊ะคืนสู่เหย้า
โดยการโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี มทร.ธัญบุรี ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ
บัญชีเลขที่ 453-1-39755-9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สามารถจองโต๊ะได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2557
หมายเหตุ 1 โต๊ะ สามารถนั่งได้ 8 ท่าน ท่านละ 500 บาท

รายชื่ออาจารย์ติดต่อประสานงานศิษย์เก่า >>Click<<