ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นั้น

บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกและเลือกสรรเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1  นายครรชิต นุ้นสุภาพ
นายวิภาส วิกรมสกุลวงศ์ (สำรอง)

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
12.0 KiB
513 Downloads
Details