ประกาศคณะบริหารธุรกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน 13,300 บาท

สถานที่รับสมัคร
อาคาร 4 ชั้น 1 งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร. 02-549-3269

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  10 มีนาคม 2557 วันเวลาราชการ 

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
2.1 MiB
1215 Downloads
Details