ประกาศคณะบริหารธุรกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 10,200 บาท

สถานที่รับสมัคร
อาคาร 4 ชั้น 1 งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร. 02-549-3269

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557 วันเวลาราชการ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
239.3 KiB
795 Downloads
Details