ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการประเภทพนักงานทั่วไป

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานทั่วไป ในวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธื พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1/2557 นั้น

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ
17.2 KiB
707 Downloads
Details

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ
17.2 KiB
707 Downloads
Details