‘ธัญบุรี’ดึงผู้ปกครองร่วมพัฒนา ยึด3เสาแนวทางสร้างบัณฑิต ผลิตคนเก่ง คนดี มีความสุข

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.)ธัญบุรีเปิดเผยว่า ตนได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมหารือเพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งการจัดการศึกษา การดูแลนักศึกษาและการบริหารจัดการ หรือจะเรียกว่าการจัดการบ้านราชมงคลก็ได้ ซึ่งบ้านหลังนี้เปรียบเหมือนบ้านหลังคา 2 ชั้น มี 3 เสาหลัก เสาแรกคือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติแบบมืออาชีพ เสาที่ 2 สร้างบัณฑิตที่สร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ได้ เสาที่ 3 สร้างบัณฑิตที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษา เมื่อ 3 เสาหลักแข็งแรงแล้ว ก็จะได้บัณฑิต นักปฏิบัติแบบมืออาชีพ คือ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ส่วนหลังคาที่ 2 ที่คลุมบ้านหลังนี้อยู่คือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทุกคนจะต้องอยู่อย่างมีความสุข เมื่อทุกคนมีความสุข ความสำเร็จของทั้ง 3 เสาก็จะเกิดขึ้น

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯปฏิรูปการบริหารจัดการด้วยฐาน 2 ชั้น ฐานแรกคือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งไม่เฉพาะแต่ผู้บริหาร แต่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของนักศึกษา และผู้ปกครองด้วย จากแต่ก่อนที่ส่งลูกหลานเข้ามาเรียน แล้วมารับลูกอีกทีตอนรับปริญญา ต่อไปจะต้องมาพูดคุยกันมากขึ้น สิ่งใดที่เป็นพฤติกรรมล่อแหลมของลูกหลาน ผู้ปกครองจะต้องสะท้อนกลับมายังมหาวิทยาลัย เพราะเราพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้อย่างเดียวคงไม่ได้ จะทำให้บัณฑิตที่ออกสู่สังคมไม่สามารถทนแรงเสียดทานจากสังคมภายนอกได้ ดังนั้นจะต้องสร้างบัณฑิตให้มีทั้งความรู้และสามารถแก้ไขปัญหาได้ในเชิงระบบ เป็นคนที่สู้งาน อดทน ตรงต่อเวลา และมีจิตสาธารณะ จึงจะสามารถยืนหยัดและแข่งขันในตลาดแรงงานได้ เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้คาดหวังเพียงแค่ให้บัณฑิตมีงานทำ 70-85% แต่มองไปถึงการมีงานทำก่อนจบ มีเงินเดือนที่สูงกว่าวุฒิ และสามารถออกไปทำงานในประเทศในอาเซียนได้ด้วย

“ผมจะพัฒนา มทร.ธัญบุรีให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขให้ได้ ลูกศิษย์ของเราหรือลูกหลานของท่านจะต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยวันหนึ่งมากกว่า 6 หรือ 8 ชั่วโมงอย่างมีความสุข และถ้าเป็นไปได้อยากให้เขาอยู่กับเราตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม คือ 2 ทุ่ม เช้ามาทานข้าวที่โรงอาหารในราคาประหยัด บ่ายอาจจะเข้าห้องสมุด เรามีห้องสมุดที่มีหนังสือมากมาย มีความสะดวกสบาย มี อีบุ๊ค อีเลิร์นนิ่งเต็มไปหมดที่จะให้เขาใช้ฟรี นอกจากนี้ทุกพื้นที่มีสัญญาณไวไฟฟรี” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า พ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาเรียน มีความคาดหวังสูงมากที่จะให้มหาวิทยาลัยดูแลบุตรหลานในช่วงเวลา 4-5ปี แต่จะให้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแต่เพียงฝ่ายเดียวคงไม่พอ ผู้ปกครองจะต้องร่วมดูแลด้วย ถึงจะได้บัณฑิตที่เป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีความสุข และสุดท้ายความสำเร็จของลูกหลานของท่านคืออ้อมกอดและความรักของพ่อแม่ซึ่งเป็นยาเม็ดสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับลูกของท่าน อธิการฯ มทร.ธัญบุรี กล่าวทิ้งท้าย