ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นั้น

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
33.3 KiB
711 Downloads
Details