รับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) รอบเมษายน 2557

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน IT ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2557

วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557

วิชาที่เปิดสอบ

1. Information Technology Passport Examination (IP)

2. Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

3. Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

อ่านรายระเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก