การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film Contest)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film Contest) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น  จัดโครงการประกวดแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 คน จะได้เข้าร่วมอบรมและเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และประกวดภาพยนตร์สั้น กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU)

ลักษณะของผลงาน
“ภาพยนตร์สั้น”

กติกา

ผู้ส่งผลงานเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทีมละ 2 คน เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะ

ส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงานเท่านั้น

รายละเอียดของผลงาน

เป็นภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อ “ความหวัง” ความยาวไม่เกิน 15 นาที (รวม title และ credit)

ส่งผลงานเป็น DVD โดยใช้ aspect ratio 16:9

กำหนดส่งผลงาน

ตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤษภาคม 2557

รางวัล

จะได้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hiu.rmutt.ac.th