ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อัตราว่าง  จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน  14,020 บาท
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง  วันที่ 3 มีนาคม 2557 – 30 กันยายน 2559

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-549-4703 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
156.1 KiB
1254 Downloads
Details