ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Mobile Application

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Contest) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 คน จะได้เข้าร่วมอบรมและเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU)

โดยผู้สมัครส่งผลงานเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพื่อให้ตอบสนองความต้องการสำหรับประชาคมอาเซียน หัวข้อที่ใช้ในการประกวดรอบคัดเลือก คือ “ASEAN Community Mobile Application” โดยมีเงื่อนไขการประกวดดังนี้

* ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องสร้างผลงานเป็นแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถรันบนอุปกรณ์ Smart Device แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ เช่น Tablet หรือ Mobile Phone

* ไม่จำกัด Platform ของแอพพลิเคชั่น ผู้สมัครสามารถพัฒนาได้บนระบบปฏิบัติการ Android, iOS หรือ Windows Phone เป็นต้น

รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้-16 พ.ค.2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hiu.rmutt.ac.th