ข่าว Science News ฉบับที่ 174 ประจำเดือนธันวาคม 2556

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 174 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

โดยมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
2. พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว
3. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จากงาน Seoul International Invention Fair
4. พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด เข้าเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. โครงการแสดงนิทรรศการและการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๒
7. โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
8. หอการค้าจังหวัดปทุมธานีเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Lab) ของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
9. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต (Premium)
10.ถ่ายทำรายการจากช่อง ไทยพีบีเอส เรื่องเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา
11.สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ประชุมความร่วมมือกับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
12.คณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบกระเช้าแด่รองอธิการและผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี
13.งานปีใหม่ สุขใจ สุขสันต์ รวมใจพัฒนาคณะวิทย์ฯ

ข่าว Science News ฉบับที่ 174 ประจำเดือนธันวาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.7 MiB
334 Downloads
Details