แบบใบประกาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18- 20 มกราคม 2557

ภาพตัวอย่างวุฒิบัติในการจัดวางตำแหน่งตัวอักษร

ท่านสามารถดาว์นโหลดพื้นหลังเพื่อนำไปใช้ในการปริ้นวุฒิบัติตามหลักสูตรต่าง ๆ  http://www.rmutt.ac.th/wp-content/2014-01-16-Certificate.zip

  1. Font ที่ใช้
  2. ไฟล์ .ai  (ต้นฉบับสร้างจาก Program  Illustrator CS6)
  3. ไฟล์ Word ที่มี Layout ของตัวอักษรแบบมีรูป และไม่มีรูปพื้นหลัง

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี  โทร. 02 549 3083