รับสมัครนักศึกษาทำงานกับ dtac ในโครงการ Power Junior

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน มีความต้องการรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center เพื่อปฏิบัติงานที่ ศูนย์ Call Center รังสิต เปิดรับสมัครตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน (50 คน)
สอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก่ง 081-6552497 , คุณปาร์ 081-6551732
E-mail : CCLoyalty@dtac.co.th