ขอเชิญร่วมงาน เดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมงาน เดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 เริ่มเวลา 06.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบริเวณสระเก็บน้ำพระราม 9 อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี

รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตาม
พระราชอัธยาศัย

ติดต่อสอบถามโทร 0-2549-3671,0-2549-3683