รายการสเปเซียลทอล์ค ตอนที่ 1

สัมภาษณ์อธิการบดี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ มทร.ธัญบุรี ในหัวข้อเรื่องนโยบายและการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอวยพรปีใหม่ 2557 สัมภาษณ์โดยดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา