ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18- 20 มกราคม 2557 นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมงาน เนื่องในครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18- 20 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี

“เทคโนโลยีล้ำเลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรมก้าวไกล”

– ชมนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
– ชมนิทรรศการศิลปะโดย ศิลปินระดับชาติ
– การสัมมนาทางวิชการและอาชีพเพื่อชุมชน
– การประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
– การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
– ชมศักยภาพการเรียนการสอนของคณะต่างๆ
– กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน

สรุปโครงการที่เสนอขอดำเนินงานในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2557
182.7 KiB
735 Downloads
Details

สามารถดาวน์โหลดแบบใบประกาศนียบัตรได้ที่

http://www.rmutt.ac.th/?p=33137