ประกาศรับสมัครนักศึกษาร่วมปฏิบัติงานอาสาสมัคร กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษาร่วมปฏิบัติงานอาสาสมัคร กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) แบบ Part Time ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์กับงานวันเด็กแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2557 สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มได้ที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทร 0 2549 3024-5