“Greeting E-Card Rmutt” มทร.ธัญบุรี มอบความสุขล้นใจ

คำอวยพร คือ อีกสิ่งที่ได้รับความนิยมในสังคมไทย เพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ สื่อที่จะถ่ายทอดคำอวยพรได้ดีและเป็นที่นิยมนั่นคือ ส.ค.ส. แต่ด้วยการข้อจำกัดหลายๆ อย่าง เช่น ความรวดเร็วในการส่งต่อ ทำให้ ส.ค.ส. ไม่เป็นนิยมในปัจจุบัน จึงเกิดทางเลือกใหม่

นั่นคือ E-card หรือ Electronic Card บัตรอวยพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอวยพรและส่งต่อความสุข สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้จัดทำ “Greeting E-Card Rmutt” ขึ้นมา

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่าว่า “Greeting E-Card Rmutt” ระบบการส่ง e-card เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไป ส่งการ์ดอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ อวยพรในเทศกาลต่างๆ ให้แก่บุคคลที่นับถือ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ เพื่อนๆ รูปแบบของ E-Card นำภาพบัว 9 ชนิดซึ่งเป็นสายพันธุ์บัวทั้งไทยและต่างประเทศในพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี ซึ่งเป็นสายพันธุ์บัวที่หาดูได้ยาก ประกอบด้วย บัวลูกผสม บัวนางกวัก บัวยักษ์ออสเตรเลีย บัวสายเขตหนาว (บัวฝรั่ง) บัวสายบานกลางวัน บัวสายบานกลางวัน (ติดขั้วใบ) บัววรรณวิสาข์ บัวขาวมงคล บัวฉลองขวัญ โดยมีข้อความอวยพรต่างๆ ให้เลือก และยังสามารถพิมพ์อวยพรเองได้ นอกจากที่จะส่งผ่านทาง E-mail ได้แล้ว ยังสามารถแชร์ผ่านระบบ Social Network เช่น Facebook, Twitter, Instagram ได้อีกด้วย

Greeting E-Card Rmutt เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจ การส่ง e-card คือประหยัด สะดวก รวดเร็ว สามารถบรรจุได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง และส่งเสริมการลดใช้กระดาษ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของอินเทอร์เน็ต จะส่ง E-Card ต้องใช้อินเทอร์เน็ต หรือถ้าไฟล์ภาพใหญ่มากจะลำบากในการส่ง และในการส่ง E-Card อาจทำให้เกิดช่องว่างทางความรู้สึกระหว่างผู้ส่งและผู้รับเนื่องจาก ผู้ส่งและผู้รับไม่ได้เจอหน้า พูดคุย ดังนั้นผู้ส่งควรคำนึงถึงกาลเทศะ ความเหมาะสม ของผู้รับ

e-card สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใช้บริการ สามารถเข้าไปใช้บริการ E-Card ได้ที่ http://www.ecard.rmutt.ac.th เข้าใช้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยปัจจุบัน “Greeting E-Card Rmutt” ได้ผลิต E-Card สำหรับส่งอวยพรเทศกาลปีใหม่ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาและดำเนินการเพิ่มเทศกาลต่างๆ ต่อไป ผอ.พงศ์พิชญ์กล่าว

ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994