สาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจ โครงการเตรียมสอบภาษาอังกฤษโทอิค รุ่นที่ 6

สาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจ โครงการเตรียมสอบภาษาอังกฤษโทอิค รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2557 (เรียนวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 17.00 น. – 19.00 น.) ห้อง 1303 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าอบรมคนละ 2,000 บาท (ไม่รวมค่าหนังสือ) รับจำนวนจำกัด ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณนุจนาฎ คันธมาศ แผนกการเงิน ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0 2549 4946

 ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครโครงการเตรียมสอบภาษาอังกฤษโทอิค รุ่นที่ 6
352.8 KiB
458 Downloads
Details