ชุดนักศึกษา อัตลักษณ์ แห่งความภาคภูมิใจ ผู้นำเชียร์ มทร.ธัญบุรี

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว เกี่ยวเถอะนะพ่อเกี่ยว ผูกใจเราให้แน่นเหนียว คล้องเกี่ยวกันไว้ เกี่ยวความรู้วิชา เกี่ยวความภาคภูมิใจ บนวิถีของความก้าวไกล สร้างเราให้มีตัวตน เป็นหนึ่งอยู่ในจารึก ราชมงคลธัญบุรี” หนึ่งในท่อนบทเพลง “จารึกราชมงคลธัญบุรี” เพลงบังคับสำหรับการประกวดผู้นำเชียร์ กึกก้องทั่วสนามกีฬา มทร.ธัญบุรี นำเชียร์โดยนักศึกษาชายหญิง สวมใส่ชุดนักศึกษา ภาพที่ประทับใจคนดู หนึ่งในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ครั้งที่ 23

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายรณรงค์การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ เพื่อเป็นการฝึกความรับผิดชอบ และให้เกียรติกับเครื่องแบบนักศึกษา เป็นประจำทุกปี และปีการศึกษา 2556 ได้มีการประชุมระหว่างรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทั้ง 10 คณะ และ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มติในที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่า ในการประกวดแข่งขันผู้นำเชียร์ ทุกคณะต้องแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา เนื่องจากในปีที่ผ่านๆ มา ทุกคณะจะแต่งกายตามคอนเซ็ปต์ของแต่ละคณะ และมีการใช้อุปกรณ์ประกอบการนำเชียร์ ซึ่งต้องลงทุนค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำในแต่ละคณะ ประกอบกับในที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบว่า การแต่งเครื่องแบบนักศึกษานั้น เป็นสิ่งที่ดีและเป็นการรณรงค์ทางอ้อมด้วย ซึ่งผลในครั้งนี้ได้รับการชื่นชมจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเป็นอย่างดี แต่ยังมีข้อสังเกตที่ต้องนำไปปรับปรุง โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จะนำไปปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินทางให้เกิดประโยชน์สูงสุด และถูกต้องตามระเบียบต่อไป

“เมเจอร์” นางสาวกนกวรรณ ตันสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ครั้งที่ 23 มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก นั่นคือ การแข่งขันผู้นำเชียร์ โดยในปีผ่านๆ มา ทั้ง 10 คณะ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ใช้จ่ายในการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี จึงมีนโยบายให้ผู้นำเชียร์ทุกคณะใส่ชุดนักศึกษาในการนำเชียร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของชุดนักศึกษา ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย “เมื่อสวมชุดนักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจ และรักในสถาบันที่เข้ามาศึกษา” พระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องหมายแห่งสถาบัน ได้ติดอยู่บนเครื่องแบบนักศึกษา

 

“เอฟ” นางสาวธิดารัตน์ หมวกทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ตัวแทนผู้คว้ารางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ เล่าว่า สำหรับแนวคิดในการนำเชียร์ในครั้งนี้จะเปรียบนักศึกษาเป็นชาวนา ที่คอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ จนได้มาซึ่งความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ดังชาวนาที่เหน็ดเหนื่อย ทำนาจนได้เมล็ดข้าวให้ทุกคนในประเทศมีข้าวกิน ในการใส่ชุดนักศึกษานำเชียร์ ถือ เป็นกติกาใหม่ที่ควรนำมาใช้ทุกปี เพราะว่า ชุดนักศึกษา เป็นชุดแห่งเกียรติของนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้ามาศึกษาที่นี่ ต้องผ่านอุปสรรคในการสอบเข้ามา ซึ่งในการแต่งชุดนักศึกษามาเรียน หรือมาทำกิจกรรม แสดงถึงความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาที่แห่งนี้ “ความเหมาะ และการให้เกียรติสถานที่ ภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้ใส่ชุดนักศึกษานำเชียร์ นำแสตน อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ”

“เจย์” นายประณต พรมนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวแทนทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้นำเชียร์ เล่าว่า 18 ชีวิตในสนาม ในการนำเชียร์ ความสง่างามในชุดนักศึกษาของผู้ชาย 8 คน ผู้หญิง 10 คน ในการนำเชียร์ที่นำเสนอความเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงถึงพลังและความสามัคคีที่ทุกคนในคณะตั้งใจให้กิจกรรมในครั้งนี้ออกมาดีที่สุด การที่มหาวิทยาลัยฯ รณรงค์ให้นักศึกษาสวมใส่ชุดนักศึกษาในการเชียร์ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทำให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าของการสวมใส่ชุดนักศึกษา บวกกับการออกแบบท่าทางให้เหมาะสมกับการใส่ชุดนักศึกษาในการนำเชียร์ “ความสนุก ความสวยงาม มาพร้อมความสง่า”

“ตี้” นายวิทวัส ค้าของ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวแทนทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผู้นำเชียร์ เล่าว่า แนวคิดในการนำเสนอ “ขอรอยยิ้มกลับคืนมา” ทุกวันนี้ประเทศไทยจะแบ่งออกเป็นสี ต้องการให้ทุกคนสามัคคีและรักกัน เช่นเดียวกัน อยากให้นักศึกษาภูมิใจและใส่ชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ เรียบร้อย “ไม่อยากให้มองว่าชุดนักศึกษาเป็นเพียงเครื่องแบบในการใส่มาเรียน แต่อยากให้บอกถึงความภาคภูมิใจที่นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสสวมใส่ บางคนอยากใส่ไม่ได้ใส่ ไม่มีโอกาสได้สวมใส่”

เครื่องแต่งกายชุดนักศึกษา รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในการเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ บ่งบอกถึงสถานะสังคมไทย การสวมใส่ชุดนักศึกษาของผู้นำเชียร์ มทร.ธัญบุรี อีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าในเครื่องแต่งกายนักศึกษา

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

02-549-4994