มทร.ธัญบุรีติวสอบตรงฟรี

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากบุคลากรสายอาชีพยังถือเป็นความต้องการที่แท้จริงของประเทศ

โดยปัจจุบันความต้องการยังอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากอยู่ ดังนั้น มทร.ธัญบุรี จึงเตรียมจัดโครงการติวฟรี สอบตรงเข้ามทร.ธัญบุรี ซึ่งเป็นการอบรมความรู้จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในกลุ่ม 9 ราชมงคล ตลอดจนเป็นองค์ความรู้พื้นฐานให้นักเรียนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเช้า จะทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาคบ่าย จะแยกสอนตามกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ไปจนถึงกลุ่มภาษาต่างๆ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า การสอนจะใช้แนวข้อสอบเดิมของมหาวิทยาลัยมาเป็นหลักเกณฑ์ ต้องการเน้นการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในหลักวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ กว่า 1,400 คนแล้ว โดยสมัครผ่าน www.rmutt.ac.th หรือสอบถาม ได้ที่ 08-5395-3430, 08-2791-4568 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.นี้ จะเริ่มโครงการวันที่ 18 ม.ค.57 เป็นต้นไป