ประเมินอย่างไรในสายวิชาการและวิชาชีพ

ประเมินอย่างไรในสายวิชาการและวิชาชีพ
ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ พงศ์พิชญามาตย์

การประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปี 2556
โดย สมศ./ONESQA
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประเมินอย่างไรในสายวิชาการและวิชาชีพ
6.6 MiB
470 Downloads
Details