รับสมัครเรียนภาษาอังกฤษ AUA 1/2014

เปิดรับสมัคร Level 1, 3, 5 Level ละ 20 คน ค่าเรียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.ธัญบุรี 1,500 บาท บุคคลภายนอก 3,500 บาท  (ไม่รวมค่าหนังสือ)

เวลาเรียน  

Level 1 และ Level 3   เรียนทุกวันจันทร์ และวันพุธ  เวลา 17.00 – 19.30 น. ชั้น 1 อาคาร i work

(เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 13 มกราคม – วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557)

Level 1 และ Level 5     เรียนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  เวลา 17.00 – 19.30 น.  ชั้น 1 อาคาร i work

(เริ่มเรียนวันที่อังคารที่ 14 มกราคม – วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)

สอบถามโทร.0-2549-4079, 0-2549-3085  หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
RMUTT AUA Language Center THANYABURI

**หมายเหตุ**  สามารถสมัครและชำระเงินได้ที่ อาคารฝึกอบรม (ict Training)ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
ในวันและเวลาราชการ

ชมภาพบรรยากาศการสอบวัดระดับเพื่อสมัครเรียน AUA ครั้งที่ 1/2556