ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวน นักศึกษา และบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่1/2557 ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557  ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี