ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “วิจัยพลังงาน 2556 : เชื่อมต่อธุรกิจ เชื่อมติดอุตสาหกรรม”

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดงานสัมมนา เรื่อง “วิจัยพลังงาน 2556 : เชื่อมต่อธุรกิจ เชื่อมติดอุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย

ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
โทร.02-612-1555 ต่อ 327-380
โทรสาร 02-612-1374

กำหนดการ สัมมนา เรื่อง "วิจัยพลังงาน 2556 : เชื่อมต่อธุรกิจ เชื่อมติดอุตสาหกรรม"
895.6 KiB
318 Downloads
Details
แบบตอบรับการเข้าสัมมนา
180.4 KiB
266 Downloads
Details