หนุนปรับรับตรงสกัดเด็กวิ่งรอกสอบ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนาในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร.9 แห่ง กล่าวถึงแนวนโยบายของนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ปรับปรุงระบบการรับตรงนักศึกษา เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบของเด็กนักเรียนว่า เห็นด้วยกับแนวนโยบายของรมว.ศึกษาธิการ โดยที่ผ่านมาทางอธิการบดี มทร.9 แห่งได้มีการพูดคุยเรื่องนี้และถึงขนาดเคยแก้ไขปัญหา โดยการจับสอบพร้อมกัน ให้นักเรียนสามารถเลือกอันดับ มทร.ที่ตัวเองชอบได้ แต่ปรากฎว่าก็มีปัญหาติดๆ ขัดๆ ตามมา อาทิ นักเรียนส่วนใหญ่เลือก มทร.ธัญบุรี เป็นอันดับ 1 และเลือก มทร.อื่นๆ เป็นอันดับ 2 และ 3 ทำให้ มทร.อื่นๆ รู้สึกว่าตัวเองได้รับเด็กที่เหลือจาก มทร.ธัญบุรี และอาจจะไม่ใช่เด็กหัวกะทิ ที่สำคัญเด็กกลุ่มนี้ยังสละสิทธิ์อีกจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับ มทร.อื่นๆ สุดท้ายจึงไม่มีความร่วมมือที่จะจัดสอบตรงร่วมกันในปีต่อๆ มาอีก

“อย่างไรก็ตาม หากจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่เพื่อให้ มทร.ทั้ง 9 แห่งรับตรงร่วมกันอีกครั้งก็อาจจะมีความเป็นได้ แต่ทั้งนี้คงต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาในครั้งที่แล้วก่อน อีกทั้งผู้บริหารระดับนโยบายควรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และแนวทางปฏิบัติร่วมกับผู้ปฏิบัติอย่างมหาวิทยาลัยด้วย จะให้แต่อธิการบดี มทร.9 แห่งคุยและหาทางออกแค่นี้ไม่ได้” อธิการบดี มทร.ล้านนากล่าว

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวถึงแนวทางการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557 ว่า มทร.ธัญบุรียังคงรับนักศึกษาในรูปแบบเดิม คือ 1.ระบบโควตา ที่ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายและท้องถิ่น โดยนักเรียนโควตาที่รับเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมีผลการเรียนดี 2.ระบบสอบตรงของมหาวิทยาลัย 3.ระบบแอดมิชชั่น

แสดงความคิดเห็น