ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต โครงการหลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาการตลาด
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
สมัครด้วยตนเอง ที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 ชั้น 2 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.
ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2557
572.6 KiB
6013 Downloads
Details